Sökning: "Sin Asplund"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Sin Asplund.

 1. 1. Typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Asplund Hanna; [2018]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self care; empowerment; experiences; nursing.; Typ 2-diabetes; egenvård; empowerment; upplevelser; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en folksjukdom som är utspridd över hela världen och förutses bli allt mer förkommande. Sjukdomen och dess komplikationer innebär en livsstilsförändring för de som drabbas men även en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 2. 2. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Asplund; Emma Ingmansson; [2016-02-01]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Diabetes; Upplevelser; KASAM; Kvalitativ studie; Coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare. Sjukdomen kräver särskild hantering så som dagliga insulininjektioner för att komplikationer skall undvikas och för att livet skall kunna levas som vanligt. Sjukdomen debuterar ofta strax innan puberteten och kräver stora omställningar i livet. LÄS MER

 4. 4. Utrymning uppåt : Påverkan av vinterkläder vid utrymning uppåt via trappor

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dorothea Neumann; Mattias Asplund; [2016]
  Nyckelord :Stairs; ascending; winter clothes; exhaustion; oxygen consumption; walking speed; vertical speed; Gånghastighet; utrymning uppåt; höga byggnader; syreförbrukning; utmattning; vertikal haststighet; trappor;

  Sammanfattning : When cities grow larger the demand for more residential buildings and public transport increases. To be able to meet the demands and still make the city compact the interest for underground facilities grows. Underground facilities come with some drawbacks, one example is the evacuation where the people are expected to evacuate upwards. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskans profession på olika sidor av Öresundsbron En enkätstudie om likheter och skillnader i kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Asplund Lundstedt; Raffaella Sohani; [2016]
  Nyckelord :Kompetens Profession Röntgensjuksköterska Radiograf Radiographers competence scale RCS Kvantitativ studie Stickprovsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgensjuksköterskans kompetens är av stor betydelse för omvårdnad och patientsäkerheten inom diagnostisk radiologisk verksamet. Kompetensutbytet över sundet har blivit allt vanligare sedan Öresundsbron öppnades första juli 2000 vilket ställer krav på likvärdig kunskap och kompetens. LÄS MER