Sökning: "Sin Blanco"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sin Blanco.

 1. 1. El uso de expresiones malsonantes : Un estudio sociolingüístico entre los jóvenes madrileños de diferentes clases sociales

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Marta Benito Blanco; [2018]
  Nyckelord :Expresiones malsonantes; palabras tabú; clases sociales; lenguaje coloquial de los jóvenes.;

  Sammanfattning : En todas las lenguas que existen en el mundo hay expresiones malsonantes que los individuos utilizan en diferentes situaciones. Los jóvenes utilizan este tipo de expresiones con mucha más frecuencia que los adultos. LÄS MER

 2. 2. Kreditbedömning – en rationell värdering eller en godtycklig granskning? : -En jämförande studie mellan traditionella storbanker och moderna kreditinstitut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alicia Hansson; Evelina Selander; [2014]
  Nyckelord :Kreditgivning; kreditbedömning; kreditrisk; storbank; kreditinstitut; hypotekslån; blancolån;

  Sammanfattning : Problem: Kreditgivning bygger på en gammal tradition och är en förutsättning för en fungerande samhällsekonomi. Avregleringen av kreditmarknaden år 1985 medförde att fler aktörer trädde in på marknaden och traditionella storbankerna fick konkurrens av mer moderna kreditinstitut. LÄS MER

 3. 3. Refinansiering av förvärvslån vid fastighetsbolagsköp - En aktiebolagsrättslig problematisering ur en långivande banks perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrée Briland; [2012]
  Nyckelord :Refinansiering; förvärvslåneförbudet; olagliga värdeöverföringar; fusion; bank: fastighetsbolag; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de problem en långivande bank ställs inför i samband med refinansiering av ett förvärvslån när en kund, här ett aktiebolag, ska förvärva en fastighet förpackad i ett aktiebolag. Tillvägagångssättet bygger på att det förvärvande bolaget upptar ett lån, in blanco, från banken för att förvärva aktierna i bolaget som fastigheten ligger i. LÄS MER

 4. 4. Logistik - En väg till leveransservice

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Morales; Henrik Mangfors; Marcos Blanco Carlsson; [2007]
  Nyckelord :Logistik; Leveransservice;

  Sammanfattning : Handlar om hur producerande företag kan arbeta med sin logistik för att uppnå leveransservice gentemot kunder.... LÄS MER

 5. 5. New Orleans efter orkankatastrofen 2005 : Påverkan av naturförutsättningarna på socioekonomiska strukturen i regionen New Orleans

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Linda Myint-Inthivong; [2007]
  Nyckelord :kulturgeografi; geografi; politisk geografi; geopolitik;

  Sammanfattning : The aim and purpose with this essay is to identify the natural conditions of the New Orleans City region, and to establish an understanding of the disastrous event of Hurricane Katrina in August 2005. Who lived in this area and how did this event affect the outcome of the disaster?The theory is based on two Swedish human geographers Torsten Hägerstrand and Thomas Lundén, and their theories on regional geography and political geography, also regarded as “geopolitics”. LÄS MER