Sökning: "Sin Bredin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sin Bredin.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katja Sandmark Bredin; Åsa Gruvberger; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Personcentrerad vård; Intensivvårdssjuksköterskor; Erfarenheter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kommunicera och att vårda personcentrerat på en intensivvårdsavdelning ställer höga krav på sjuksköterskan då patienten ofta har begränsade möjligheter att förmedla sig och att ta in information på grund av respiratorbehandling och läkemedel. Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. Oprofessionella attityder mot psykiskt sjuka patienter hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som arbetar inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tom Alexandersson; Per Bredin; [2010]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; attityder; vårdlidande; vårdrelation; stigma; livsvärld;

  Sammanfattning : Ett ökande problem i dagens samhälle är det minskade antalet slutenvårdsplatser för patienter som behöver psykiatrisk vård. Detta medför att fler och fler psykiskt sjuka patienter vårdas inom somatisk vård, vilket i sin tur leder till att många sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kommer att möta patienter som lider av någon form av psykisk sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Hur många kan klona sig varje måndag? : en studie av hur HRM påverkas av projektifiering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Karin Bredin; Carl-Fredrik Forsström; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; HR; HRM; Human Resource Management; projekt; projektifiering; Saab; Posten; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Projektifiering innebär att företag går från en stark linjeorganisation mot att betona projektdimensionen. Denna förändring skapar nya förutsättningar för medarbetare och torde även ha samband med företagets syn på sin personal som strategisk resurs. LÄS MER