Sökning: "Sin Ingman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sin Ingman.

 1. 1. Förnybar elproduktion på svenska skidorter : En analys av förutsättningarna för sol- och vindenergi

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Theodor Ingman; Zacharias Sköld; Henrik von Sivers; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) antog år 2019 en färdplan mot fossilfrihet i skidbranschen. En del i färdplanen är att utöka möjligheterna för svenska skidorter att producera egen elektricitet genom de förnybara källorna sol- och vindenergi. LÄS MER

 2. 2. Ett bra avslut. : En intervjustudie om tidigare anställdas upplevelser av employer branding i ut-fasen av kompetensförsörjningsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Ingman; Theodora Grigoriadou; [2021]
  Nyckelord :employer branding; uppsägning; kompetensförsörjning; arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att undersöka arbetstagares upplevelser av employer branding hos den tidigare arbetsgivaren vid avslutad anställning och efter avslutad anställning. Employer branding står för arbetet med, och utövandet av implementerade strategier för att främja arbetsgivarvarumärket. LÄS MER

 3. 3. Förnybar elproduktion på svenska skidorter : En analys av förutsättningarna för sol- och vindenergi

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Theodor Ingman; Zacharias Sköld; Henrik von Sivers; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) antog år 2019 en färdplan mot fossilfrihet i skidbranschen. En del i färdplanen är att utöka möjligheterna för svenska skidorter att producera egen elektricitet genom de förnybara källorna sol- och vindenergi. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av kommunikation vid afasi – Sjuksköterskors och strokedrabbade patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hildur Samuelsson; Felicia Ingman; [2016-06-03]
  Nyckelord :Kommunikation; stroke; afasi; upplevelse; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Stroke kan resultera i svåra komplikationer för drabbade patienter. En av de vanligaste komplikationerna är afasi. Det är en språkstörning som påverkar förståelsen och användandet av språket. LÄS MER

 5. 5. Kan stereotyper få kvinnor att öka sin prestation på EQ-test?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Ingman; Maria Gullberg; [2009]
  Nyckelord :automatisk bedömningsprocess; Emotionell intelligens; stereotyplyft; regulatory focus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnor har visat sig vara generellt bättre än män på emotionell intelligens, en kompetens som idag värderas högt i arbetslivet. Denna studie undersökte om könsskillnaden beror på stereotyplyft, samt om lyftet medieras av motivationsfaktorn regulatory focus. LÄS MER