Sökning: "Sin Jaensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sin Jaensson.

 1. 1. Att kunna läsa lika bra som alla andra : elevers uppfattning av kompensatoriska läshjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Agneta Gustafsson; Inger Jaensson; [2006]
  Nyckelord :Kompenserande läshjälpmedel; datorstödd undervisning; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; motivation; självbild;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med uppsatsen var att jämföra elevers uppfattningar av att använda kompenserande läshjälpmedel med de teorier som finns kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.MetodMetoden som använts är kvalitativ med intervjuer med halvstrukturerad uppläggning. LÄS MER

 2. 2. Rätten till värdeminskningsavdrag vid nationella och internationella leasingtransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Jaensson; [2004]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Leasing är idag en väl acceptarad och etablerad finansieringsform. Den är en viktig alternativ finansieringsform för många företag och kan ge flera fördelar. Trots detta saknas i svensk rätt både civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelser som uttryckligen reglerar leasingtransaktioner. LÄS MER