Sökning: "Sin Michel"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Sin Michel.

 1. 1. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 2. 2. Spänn musklerna, pappa! : En analys av fadersgestaltningarna i Mig äger ingen och Skynda att älska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefiné Josefsson; [2022]
  Nyckelord :faderskap; Connell; Linderborg; Schulman; maskulinitet;

  Sammanfattning : I detta arbete undersökte jag fadersgestaltningarna i Åsa Linderborgs Mig äger ingen från 2007 och Alex Schulmans Skynda att älska från 2009. Jag ställde mig frågan vilken roll fädernas kroppar spelar i respektive barns minnesbilder, vilken typ av manlighet som träder fram genom respektive faderskap och om Leif (fadern i Mig äger ingen) och Allan (fadern i Skynda att älska) är representanter för någon särskild maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. Nej till Covid-19 vaccin : En kvalitativ studie om bakomliggande motiv till att avstå covid-19 vaccination

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Derrick Daffour; Hebba Saad; [2022]
  Nyckelord :Pandemic; Covid-19; vaccination; risk; Sweden; Pandemi; Covid-19; vaccination; risk; Sverige;

  Sammanfattning : The pandemic hit the world at the end of 2019. Governments in various countries had introduced restrictions and recommendations. One of the recommendations that most countries had in common was to urge their people to get vaccinated against Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Kroppar: Smärta, maktlöshet och ambivalens  : Den kvinnliga hypotyreos-patientens relation samt erfarenhet av den svenska statens konventionella sjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Niklas Larsson-Tiensuu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige lever idag cirka 400 000 kvinnor med den kroniska sköldkörtelsjukdomen hypotyreos. Var fjärde patient anser sig vara missnöjd med den nuvarande vården som erbjuds. Uppsatsen redogör för hur denna patientgrupp erfar sin relation till den svenska statens konventionella sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Thalias Tempel: En studie av Malmö Stadsteaters arkitektoniska uttryck i sin samtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Olivia Kraft; [2022]
  Nyckelord :Malmö City Theatre; Malmö Opera; architecture; theater; functionalism; classicism; folkhemmet Malmö Stadsteater; arkitektur; teater; funktionalism; klassicism; Arts and Architecture; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Malmö City Theater was built 1944, in a time when society was rapidly changing and the social democrats in Sweden were expanding the country’s welfare system. The purpose of this thesis is to approach how the predominant ideals, political and architectural, influenced the planning and construction of Malmö City Theater's design. LÄS MER