Sökning: "Sin Philipson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sin Philipson.

 1. 1. Kokosvatten som rehydreringsdryck - Kan kokosvatten rekommenderas som ett bättre alternativ än vatten eller sportdryck efter ett måttligt intensivt träningspass?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :My Green; Joakim Lund; [2014-06-30]
  Nyckelord :Kokosvatten; rehydreringsdryck; sportdryck; träningspass;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Coconut water as a rehydration fluid. - Can coconut water be recommended as a better choice than water or sports drink after moderately intense training?Author: My Green, Joakim LundSupervisor: Henriette PhilipsonExaminer: Frode SlindeProgram: Dietician study program, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 26th, 2014Background: Already in the 1960s an alternative to water as a rehydration fluid occurred, the so-called sports drink. LÄS MER

 2. 2. En attraktiv arbetsgivare : En studie om vad fastighetsmäklarstudenter attraheras och påverkas av vid valet av arbetsgivare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Isabelle Rosing; Martina Henke; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:En attraktiv arbetsgivare - En studie om vad fastighetsmäklarstudenter attraheras och påverkas av vid valet av arbetsgivare.Nivå:C-uppsats inom ämnet företagsekonomiFörfattare:Martina Henke & Isabelle RosingHandledare:Sarah PhilipsonDatum:2013 - augustiSyfte:Syftet med studien är att undersöka vad fastighetsmäklarstudenter attraheras och påverkas av vid valet av arbetsgivare. LÄS MER

 3. 3. Mobiltelefoni - en djungel för konsumenterna : Vilka faktorer påverkar valet av mobiloperatör?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Broo; [2011]
  Nyckelord :Brand name; consumer’s; loyalty; mobile network operator; consumer behavior; Varumärke; konsumenter; lojalitet; mobiloperatör; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ämnesfördjupande arbete inom marknadsföring, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Civilekonomprogrammet, 4FE03E, VT 2011. Författare: David Broo Handledare: Sarah Philipson Titel: Mobiltelefoni – en djungel för konsumenterna. LÄS MER

 4. 4. Bli mer för fler : Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jenny Andersson; Emma Johansson; Therése Malmqvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Marknadsföring, 2FE07E, VT2010 Författare: Jenny Andersson, Emma Johansson, Therése Malmqvist Handledare: Sarah Philipson Företagets kontaktperson: Christer Olsson Titel: Mer för fler – Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image Bakgrund: Under senare år har varumärkesutvidgning blivit en vanlig strategi för att lansera nya produkter och nå nya målgrupper. Norrgavel är ett svenskt möbelföretag som står inför utmaningen att göra just detta för att kunna bli mer för fler. LÄS MER