Sökning: "Sin Stock Anomaly"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sin Stock Anomaly.

 1. 1. Does the sinner beat the saint? An empirical study of the Nordic stock market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Winberg; [2019-11-27]
  Nyckelord :Sin Stocks; Sin Stock Anomaly; Nordic Stock Market; Fama-French Three-Factor Model; CAPM; Asset Pricing Models; Portfolio Asset Management; OLS; Gambling; Tobacco; Alcohol; Weapons; Oil Gas; Self-Financing; Portfolio Strategy;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal - om begränsat sakrättsligt skydd för belastningar av äganderätten till aktier i kupongbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dennis Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :Avtalsrätt; associationsrätt; sakrätt; äganderätt; begränsat sakrättsligt skydd; rent obligatoriska rättigheter; aktieägaravtal; överlåtelsebegränsningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieägaravtal används flitigt av aktieägare för reglering av maktbalans och ägarstruktur. Dessa syften tillgodoses vanligen av överlåtelsebegränsningar i form av förköps- och samtyckesklausuler. För att tillföra nyhetsvärde och relevans i det praktiska rättslivet har arbetet avgränsats till aktieägaravtal mellan aktieägare i s.k. LÄS MER