Sökning: "Sin Zetterström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sin Zetterström.

 1. 1. Utbildning i livsmedelshygien gör skillnad : en kvantitativ studie om livsmedelshygien bland studenter vid universitet och högskolor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Hellkvist; Elin Zetterström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Matförgiftning är ett globalt problem relaterat till både hälsa och samhällsekonomi. En av orsakerna är bristande livsmedelshygien i de privata hushållen. Studier internationellt har uppmärksammat brister i kunskap, attityder och beteenden gällande livsmedelshygien bland universitetsstudenter. LÄS MER

 2. 2. Abstraktioner: Eller "Den förutsedda svaghetens oförutsedda styrka"

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristoffer J Zetterström; [2016]
  Nyckelord :abort; sexualpolitik; läkarprofessionen; strukturer; könskonstruktion;

  Sammanfattning : Under hela 1900-talet har läkarens relation till den abortsökande kvinnan utgjort ett maktförhållande där kvinnan tvingats underordna sig förväntningar. I dessa har hon formats, idealiserats, reducerats och skuldbelagts; tillskriven ett ansvar över sexualiteten som saknat sin motsvarighet hos mannen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas hundar av transport?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Zetterström; [2014]
  Nyckelord :beteende; bil; flygplan; fysiologi; hund; stress; stressor; transport; airplane; behaviour; car; dog; physiology; transportation;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att ta med sin hund på resa, vilket bland annat kan bero på att det numera är både billigare och lättare att resa med hundar, sedan Jordbruksverket 1 januari 2012 införde nya regler rörande införsel av hund. I denna litteraturstudie sammanställs tillgänglig litteratur för att undersöka hur sällskapshundar påverkas av stress och om transport är stressande, samt vilka faktorer som är av betydelse under transporten. LÄS MER

 4. 4. Avvikelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristoffer Zetterström; [2013]
  Nyckelord :fosterdiagnostik; makt; abort; genetik; diskurs; Läkartidningen;

  Sammanfattning : Den här studien har sin utgångspunkt i en debatt om fosterdiagnostik och abort som fördes i Läkartidningen under slutet av 1970-talet. Likväl handlar den om en tid av historiska förändringar, om abort- och steriliseringspolitik i 1900-talets Sverige, och om en argumentation som aldrig förändras. LÄS MER

 5. 5. Internetstrategi i ett relationsperspektiv : Relationsmarknadsföring på internet, strategiska funderingar kring ett nystartat företags internetnärvaro

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jonas Larsson; Johan Zetterström; [2007]
  Nyckelord :Relationer; relationsmarknadsföring; internet; internetstrategi; relationspåverkan; marknadsföring; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Vi har tillsammans med företaget Becare gjort denna uppsats, med avsikten att utforma en lämplig strategi för deras internetnärvaro. Becare är ett nyetablerat företag som avser att införliva Internet i sin affärsmodell, bl a som relationsmarknadsförings-verktyg. LÄS MER