Sökning: "Sina Amini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sina Amini.

  1. 1. Sustainable development : integrating environmental protection with economic interests

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sina Amini; [2016]
    Nyckelord :Europarätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER