Sökning: "Sindri Sveinson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sindri Sveinson.

  1. 1. Going into the low-price segment, A case study of SAS and Snowflake

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Arben Osmani; Sindri Sveinson; Lydia Feher; [2004]
    Nyckelord :SAS; Snowflake; low-cost; airline industry; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER