Sökning: "Singapore"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet Singapore.

 1. 1. EU FIRST? Examining the Promotion of Sustainable Development in EU Trade Agreements with Singapore and Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Setterberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :European Union; trade policy; ASEAN; Vietnam; Singapore; sustainable development; multilateralism; normative power; self-interested actor; norm promotion; trade agreements; bilateral;

  Sammanfattning : This dissertation aims to determine why the EU is promoting sustainable development as a value in its Free Trade Agreements (FTAs), but also to examine what kind of an actor the EU is in international relations. Since the 2015 Trade for All strategy, the EU has included sustainable development as a key objective in its trade strategy and one way of doing this is by adding a Trade and Sustainable Development (TSD) chapter in its FTAs. LÄS MER

 2. 2. Elevers prestationer och attityder inom matematikämnet efter införandet av Singaporemodellen – utifrån ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Erlandsson; [2018-02-02]
  Nyckelord :singapore mathematics; singapore education; heuristic strategies;

  Sammanfattning : PISA- och TIMMS-undersökningar visar att Sveriges resultat ligger under medelsnittet. Singapore däremot är ett ledande land kunskapsmässigt inom matematikämnet och har varit det under flera års tid. Singaporemodellen är en ny modell som kom till Sverige år 2015 och som är baserad på Singapores matematikkursplan. LÄS MER

 3. 3. Prestationer i TIMSS : skillnader i elevers testresultat.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Larsson; Anna Tellander; [2018]
  Nyckelord :TIMSS; prestation; matematik; skillnader; faktorer; variabler;

  Sammanfattning : Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) undersöker, vart fjärde år, kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs fyra och årskurs åtta. Över 50 länder deltar i TIMSS och den sammanställda datan granskas av forskare. LÄS MER

 4. 4. Nation Branding Communication : A Case Study of the Brand Singapore

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ena Čalić; [2018]
  Nyckelord :nation branding; brand Singapore; nation branding communication; multimodal critical discourse analysis; re-orientalism;

  Sammanfattning : Globalization has significantly reshaped communication trends that influence nation branding practices. Many studies examine the development of a nation and destination branding; however, little has been done to examining the planning processes and the selection of representative messages that nations choose to communicate through their individual brands. LÄS MER

 5. 5. Singapore Math : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av införandet av Singapore Math

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Stjernström Alm; Sanna Sundvall; [2018]
  Nyckelord :Singapore Math; problemlösning; kommunikation; aktivt deltagande; matematik; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : Singapore Math är ett undervisningssätt i matematik som bygger på hur matematikundervisningen sker i Singapore. Studien belyser hur några lärare i den svenska grundskolan upplever att införandet av Singapore Math har ändrat deras sätt att undervisa i matematik och hur de upplever att elevernas aktiva deltagande påverkas av modellen. LÄS MER