Sökning: "Single brandföretag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Single brandföretag.

  1. 1. Från förberedelse till upplevelse : Hur användarupplevelsen i e-handel kan efterlikna upplevelsen från en fysisk butik med fokus på single brandföretag

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Sofia Bredenberg; [2011]
    Nyckelord :Single brand companies; e-commerce; usability; user experience and core value.; Single brandföretag; e-handel; användbarhet; användarupplevelse och kärnvärde;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka delar av upplevelsen som konsumenten får i en fysisk single brandbutik som bör efterliknas och lyftas in i samma företags digitala butik. Det har även varit att se hur väl företag förmedlar sina kärnvärden till sina konsumenter i den fysiska butiken. LÄS MER