Sökning: "Single page application"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Single page application.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Visualization of multi-layered data in node networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Rosensköld; Magnus Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; Interaction Design; Node networks; Graphs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualization is the discipline of representing information with visual elements. Data structures can benefit from visualization, enabling people deeper understanding of the structures. LÄS MER

 3. 3. Prestations jämförelse av single-page gentemot multi-page webbapplikation på mobila nätverk : En mätning av svarstider på olika mobila nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Multi-page; single-page; AJAX; quality of service; m-commerce;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker huruvida en traditionell multi-page applikation eller en AJAX baserad single-page applikation presterar bäst med hänsyn till quality of service där insamling och analys av svarstider nyttjas för att undersöka frågan. Arbetet specificerar vidare på M-commerce där mobila enheter uppkopplade mot mobila nätverk ligger ifokus. LÄS MER

 4. 4. Att bygga ett spa med komponenter i LitElement och ReactJS : En analys av skillnad i svarstid och applikationskod mellan Shadow DOM och Virtual DOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida Ortner; [2021]
  Nyckelord :Komponenter; ReactJS; LitElement; Virtual DOM; Shadow DOM; Single page Application;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker skillnader i svarstid mellan komponentbaserade SinglePage Applications i ReactJS och i LitElement. LitElement bygger på webbkomponenter som använder sig av Shadow DOM. ReactJS använder sig istället av Virtual DOM. LÄS MER

 5. 5. An Exploratory Study of Micro Frontends

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Anna Montelius; [2021]
  Nyckelord :Microfrontends; Software architecture; Microservices; Frontend development; Modifiability;

  Sammanfattning : "Microservices" has become a real buzz word in the software development community during the last couple of years. Most developers are familiar with the architectural concept which solves the problem of systems growing to large monoliths too complex to handle. LÄS MER