Sökning: "Sintring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Sintring.

 1. 1. QUALITY IMPROVEMENT OF CERAMIC PARTS FORMEDICAL APPLICATIONS THROUGHOPTIMIZATION OF THE ADDITIVE MANUFACTURING ANDPOST-PROCESSING PROCESSES

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Eva Hofacker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is beneficial for medical applications in which tissues must be replaced because AM enables the fabrication of highly complex three-dimensional structures. In this study the AM and the post-processing steps of additive manufactured ceramic parts of a specific material for tissue replacement were examined in order to optimize the parts’ quality. LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes : The analysis of alternative fuel mixtures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Malin Stauber Alfredsson; [2018]
  Nyckelord :Fluidized bed boiler; Sintering; High Temperature Corrosion; Used-wood Fired Boilers; Cl-induced Corrosion; Combined Heating Plant;

  Sammanfattning : The objective of this study is to investigate the eect of dierent fuels on two uidized bed boiler systemsat the energy company Soderenergi's site in Igelsta, called IKV and IGV P3. Today, recovered wastewood (RWW) is the major fuel share fed into the boilers. However, with an insecure fuel supply in thefuture, other fuel types must be considered. LÄS MER

 3. 3. Fracture strength of non-colored and colored high translucent Y-TZP three-unit fixed partial denture cores designed according to the state-of-the-art core design

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Abdul-Salam Khan; Armin Shahbaz; [2017]
  Nyckelord :Zirconia; Y-TZP; High translucent; Colored; Non-colored; Fracture strength; Fracture mode; Three-unit; FDP; State-of-the-art;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera brotthållfastheten och brottstypen av icke-infärgade och infärgade anteriora tre-leds broskelett tillverkade av högtranslucent zirconia med state-of-the-art core design. Material och metod: Totalt 40 anteriora tre-leds broskelett i högtranslucent zirconia tillverkades. LÄS MER

 4. 4. Klusteranalys av språkgenrer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Victor Norrbin; Love Sintring; [2017]
  Nyckelord :Klusteranalys; hierarkisk; icke-hierarkisk; SMS; Split-Window ICQ; Internet relay chat; språkgenre; korpus; språkanalys;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att dela och undersöka 31 språkgenrer med hjälp av en klusteranalys. Hypotesen är att modernare genrer sprungna ur den senaste digitala utvecklingen är mer lika talspråk trots att de är skrivna. Av detta kommer resultaten från genrerna SMS, Supersynkron chatt och Chattforum att lyftas fram i studien. LÄS MER

 5. 5. Utredning av slaggning vid förbränning av träpellets i värmeanläggningar : I sammarbete med Härjeåns Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Slagg; Slaggning; Sintring; Pellets; Energi; Energiteknik; Aska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Medlemsländerna i FN enades om ett klimatavtal i Paris 2015. För att möta utmaningarna som klimatavtalet kräver behöver samhället en omställning från ett beroende av fossil energi. Förbränning av biobränslen har god potential att konkurrera ut fossila bränslen. LÄS MER