Sökning: "Sir Julian Corbett"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sir Julian Corbett.

 1. 1. Från dykbåtar till ubåtar : Ubåtsvapnets utveckling 1945-1960

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Kristofer Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Submarine; type XXI; Swedish submarine service; snorchel; tactics; operations; basic capabilities; Corbett;

  Sammanfattning : From underwater boat to submarine – The development of the Swedish submarine service 1945-1960 The scope of this essay is the development of the Swedish submarine service during the period 1945-1960. The aim is to answer the following questions:- What kind of new technology did Sweden acquire when salvaging the German type XXI submarine off Gothenburg at the end of World War II?- In what respect did this technology differ from that of the Royal Swedish Navy and did it subsequently contribute to the tactical and operational development?- What tactical and operational development was accomplished between 1945-1960?The timeframe, 1945-1960, was chosen since this is when the analysis of the salvaged type XXI submarine and related effects was conducted. LÄS MER

 2. 2. En studie om det tyska ubåtsvapnets agerande under slaget om Atlanten : ställt i förhållande till Sir Julian Corbetts teorier om sjökrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Marko Grbavac; [2014]
  Nyckelord :Wolf pack tactics; battle of the Atlantic sea; submarine warfare; Second World War; naval history; Sir Julian Corbett; Vargflockstaktik; Slaget om Atlanten; tysk ubåtskrigföring; andra världskriget; marin historia; Sir Julian Corbett;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida den tyska ubåtskrigföringen under andra världskriget använde sig av sjökrigsmetoder som beskrevs av Sir Julian Corbett i början av 1900-talet. För att testa Corbetts teorier studeras slaget om Atlanten 1939 – 1945 som ett empiriskt fall. LÄS MER

 3. 3. Sveriges roll i internationellt maritimt säkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Pertti Puurtinen; [2006]
  Nyckelord :Nordic Battle Group; Mobilization; Krigsberedskap; Stridsfordon; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Efter kalla kriget har den generella hotbilden ändrat karaktär. Stater och samarbetsorganisationeragerar olika mot de nya hoten. LÄS MER

 4. 4. Sjökrigsmetoder förr och nu

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Axel Oweling; [2005]
  Nyckelord :Sjökrig; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

  Sammanfattning : Många av de klassiska sjökrigsteoretiker som vi idag studerar, levde och verkade i entid, då striden till sjöss bedrevs på ett till stor del annorlunda sätt och med annanutrustning. Kan deras beskrivna metoder fortfarande anses tillämpliga idag, eller kan vise en tendens till förändring? Syftet med denna uppsats har varit att undersöka i vilkenutsträckning som det moderna sjökriget använder de sjökrigsmetoder somsjökrigsteoretikern och historikern, Sir Julian Corbett, tecknade ner i början av 1900-talet. LÄS MER