Sökning: "Siri Bergström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Siri Bergström.

 1. 1. Ett personligt fotografi

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Bergström; Amanda Wahlin; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; patient; person; personligt fotografi; fotografi; personcentrering; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Background: Research shows that within the high technology intensive care environment, there is a risk that technology gets too much attention, and that the health personnel objectify their patients. In addition to this, there are studies indicating that the patients are experiencing critical care as a difficult time and has a need to be acknowledged as a person. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters användande av tobak och syn på tobaksanvändning bland vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elvira Bergström; Siri Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Tobacco prevention; Smoking; Swedish snus use; Nurse students; Nurse role; Tobaksprevention; Rökning; Snus; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tobak är den enskilt största livsstilsfaktorn som leder till ohälsa. Att tobak är skadligt och leder till flertalet svåra sjukdomar är idag känt bland de flesta. Trots detta röker fortfarande 10% av Sveriges befolkning och ca 800 000 snusar. Inom sjukvården röker en av tio sjuksköterskor dagligen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av vård samt personals attityder till inducerad abort.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Almén; Siri Bergström; [2011-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nära hälften av alla svenska kvinnor genomgår någon gång i livet en abort och ungefär 1 av 4 kända graviditeter avslutades under 2009 genom abort. Det är ett kontroversiellt och laddat ämne som berör, väcker känslor, åsikter och existentiella frågor hos många. LÄS MER