Sökning: "Siri Carpelan Isabelle Lillieborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Carpelan Isabelle Lillieborg.

  1. 1. Att se personen bakom beroendet : en litteraturstudie om vårdrelationens betydelse för personer med alkoholberoende

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Siri Carpelan; Isabelle Lillieborg; [2015]
    Nyckelord :Alcohol dependence; experiences; caring; caring relationship; attitudes; Alkoholberoende; erfarenheter; vårdande; vårdrelation; attityder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en medicinsk diagnos som skiljer sig från risk- samt skadligt bruk. Beroende utvecklas i samspel med belöningssystemet och har en ärftlig komponent. Personer med alkoholberoende är en stigmatiserad grupp i samhället såväl som i sjukvården, och diagnosen innebär ett stort lidande för den enskilde personen. LÄS MER