Sökning: "Siri Christensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Christensen.

  1. 1. Omformulering av recept : Ett jämförande konsumenttest inför byte av huvudingrediens

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Ruben Christensen; Siri Nordén; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vid utveckling av nya såväl som befintliga produkter är marknadsföringsundersökningen en viktig komponent. Genom att använda sensorisk analys och konsumenttest ökar chanserna att skapa en konkurrenskraftig produkt. LÄS MER