Sökning: "Siri Fritzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Fritzson.

  1. 1. Skola Årstafältet : Kombinerad grundskola åk. 4-9 och sport- och aktivtetscentrum

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

    Författare :Siri Fritzson; Leopold Reich; [2018]
    Nyckelord :Architecture; elementary school; sports facility; årstafältet; school; Arkitektur; grundskola; sporthall; aktivitetscenter; årstafältet; skola;

    Sammanfattning : Projektet har kretsat kring att väva samman en mellan- och högstadieskola (åk. 4-9) med en mer publik offentlig verksamhet av idrotts och specialsalar för kreativa och laborativa ämnen. LÄS MER