Sökning: "Siri Källgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Källgren.

  1. 1. Hjärtliga rekommendationer och roller : En kvalitativ studie om hur kön görs genom rekommendation av mat och dryck i samband med Alla hjärtans dag-uppvaktning

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Siri Källgren; [2015]
    Nyckelord :Göra kön; mat; dryck; rekommendationer; Alla hjärtans dag; uppvaktning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER