Sökning: "Siri Lallerstedt Blomqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Lallerstedt Blomqvist.

  1. 1. Källkritik i en värld av ansiktsanimering och talmanipulation

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Lisa Andersson López; Siri Lallerstedt Blomqvist; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ny mjukvaruutveckling inom video- och ljudteknik har under de senaste åren gjort det enklare än någonsin att manipulera video- och ljudmaterial. Sådan mjukvara skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för att sprida desinformation och manipulerad information till allmänheten. LÄS MER