Sökning: "Siri Persson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Siri Persson.

 1. 1. Att blogga om psykisk ohälsa - ett sätt att hjälpa och bli hjälpt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Dellgran; Siri Persson; [2018]
  Nyckelord :internet; blogg; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; narrativ; hanteringsstrategi; sociala medier; självbild; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska hur personer med psykisk ohälsa beskriver betydelsen av att blogga om personliga erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som lever med psykisk ohälsa och skriver en blogg om det. Materialet analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 2. 2. Application of the German Traffic Sign Recognition Benchmark on the VGG16 network using transfer learning and bottleneck features in Keras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/DatalogiUppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Siri Persson; [2018]
  Nyckelord :deep learning; image classification; Keras; neural network; transfer learning;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks (CNNs) are successful tools in image classification. CNNs are inspired by the animal visual cortex using a similar connectivity pattern as between neurons. LÄS MER

 3. 3. Att lyssna med ögon och öron : En intervjustudie av förskollärares upplevelser om barns integritet i relation till pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felice Persson; Siri Rönnmyr; [2018]
  Nyckelord :dokumentation* integritet* förskollärare* etik* synliggörande*;

  Sammanfattning : I förskolan ska barns lärande dokumenteras men samtidigt ska deras integritet respekteras vilket kan skapa ett dilemma för förskollärare. Med pedagogisk dokumentation synliggörs barnen, både i och utanför förskolan, vilket medför ett behov av kunskaper om etik, integritet och GDPR. LÄS MER

 4. 4. Peer-to-peer distribution of web content using WebRTC within a web browser

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Kerstin Ersson; Persson Siri; [2015]
  Nyckelord :Torrent; WebTorrent; peerweb.io; BitTorrent; p2p; peer-to-peer; JavaScript; Precisit; WebRTC; website hosting; websocket; Node.js; peer connection;

  Sammanfattning : The aim of this project was to investigate if it is possible to host websites using the BitTorrent protocol, a protocol for distribution of data on the web. This was done using several Node.js modules, small clusters of code written in JavaScript, such as Browserify and a modified version of WebTorrent. LÄS MER

 5. 5. Kunskap om magnetresonanstomografi hos sjuksköterskor på ett svenskt universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap

  Författare :Sandra Frösegård; Siri Persson; [2013]
  Nyckelord :Magnetresonanstomografi; Patientsäkerhet; Information; Kunskap; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid magnetkameraundersökningar föreligger en viss olycksrisk p.g.a. starka magnetfält i undersökningsrummet. LÄS MER