Sökning: "Siri Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Siri Urban.

 1. 1. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 2. 2. Shared Smartphones – a Tool for Power or Empowerment? : A qualitative study about female microenterprises in Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Klintberg; Sevana Melkon; [2020]
  Nyckelord :Female microenterprises; Smartphones; Digital Divide; Feminist Standpoint; Social relations;

  Sammanfattning : Aim – The paper aims to acknowledge female microentrepreneurs' situation, using a feminist perspective, by identifying affecting aspects and factors when relying on borrowing a smartphone in order to run their business. Further, the study will have the United Nations Sustainable Development Goals number 8. LÄS MER

 3. 3. The Journey of Resources : Archaeobotanical analysis of late Iron Age and medieval Sigtuna, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Siri Pettersson; [2019]
  Nyckelord :agricultural history; archaeobotany; archaeology; continuity; ecology; grassland ecology; historical ecology; history; Iron Age; landscape management; land use; land use tradition; medieval period; middle ages; niche construction; paleoecology; plant ecology; Professorn; resource ecology; Sigtuna; traditional landscape management; Carex; Cyperaceae;

  Sammanfattning : Traditional agriculture has played an important role in shaping the landscape for thousands of years. Agriculture and interactions between humans and their surroundings have changed since the beginning of historic time in Sweden, approximately 1000 years ago. LÄS MER

 4. 4. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Nyckelord :skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Sammanfattning : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. LÄS MER

 5. 5. Hållbar odling i urban miljö : Möjligheter och utmaningar för restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Malin Alterstav; Siri Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Måltidsupplevelse; Innovation; Kretslopp; LOMAS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER