Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Att skriva om musik : En analys av folkmusikrecensioner

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

    Författare :Linda Gustafsson; [1998]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Linda Gustafsson: Att skriva om musik. En analys av folkmusikrecensioner. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C-uppsats (60 p). LÄS MER