Sökning: "Situationella behov"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Situationella behov.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Narcissism och reaktioner på social exkludering: : Aggressivitet, Prosocialitet och Riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Fanny Hedlund; [2009]
  Nyckelord :narcissism; exkludering; aggressivitet;

  Sammanfattning : Människor har ett grundläggande behov av samhörighet och att ingå i en social kontext. På så sätt skapas ett beroende av andras acceptans för att kunna upprätthålla hälsa och välmående. Social exkludering utgör därför ett hot mot mänskligt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Vad kännetecknar en bra konsumentförpackning?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Persson; Anna Rasmussen; Ulrika Nilsson; [2004]
  Nyckelord :konsumentförpackning; förpackning; konsumentbeteende; förpackningsegenskaper; konsumentperspektiv; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om vad som kännetecknar en bra konsumentförpackning ur ett konsumentperspektiv genom att urskilja vilka egenskaper hos en förpackning som har betydelse för konsumenterna vid köpbeslutet. Uppsatsen syftar även till att utveckla förståelsen för den nya konsumtionstrend som råder idag, det vill säga att konsumtion sker på språnget, för att se om denna trend på något sätt speglar sig i konsumenters krav på förpackningar. LÄS MER