Sökning: "Six Flags"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Six Flags.

 1. 1. Andra sidan är ni klara? En kvantitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas framställning av fotbollssupportrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victor Bomgren; Karl Jansson; David Jespersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors: Victor Bomgren, Karl Jansson & David JesperssonTitle: Andra sidan är ni klara? Level: Bachelor of Journalism Location: University of Gothenburg Language: SwedishNumber of pages: 46A lot has been said about football fans. And a lot has been said about what is being said about fotball fans. LÄS MER

 2. 2. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER