Sökning: "Six-hour workday"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Six-hour workday.

 1. 1. Sex timmars arbetsdag, varför inte? : En studie om förkortad arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bredhammar; Stefan Helander; Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :shorther working week; head of the department; Förkortad arbetsvecka; mellanchef;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka? Syfte: Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar möjligheten att införa kortare arbetsvecka Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Det empiriska materialet består av sju stycken interjuver med mellanchefer i olika organisationer. LÄS MER

 2. 2. Sex timmars arbetsdag : Hur påverkas personalens psykiska och fysiska hälsa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Annika Sylvén; [2018]
  Nyckelord :Reduction of hours of work; reduction of workday; Six-Hour workday; mental health; physical health; staff and working life; work environment; working hours and staff.; Sex timmars arbetsdag; psykisk hälsa; fysisk hälsa; personal- och arbetsliv; arbetsmiljö; arbetstid och personal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle så skrivs det mycket om sex timmars arbetsdag i media. Att arbeta sex timmar men få betalt för åtta timmarsarbetsdag är något som väckt mångas intresse. År 1973 reglerades arbetstiden till 40 timmar per arbetsvecka, sedan dess har ingen ytterligare lagstadgad förändring skett. LÄS MER

 3. 3. Six-hour workday as an employer branding strategy : A multiple case study

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Dilani; Alexandra Papadopoulos; [2018]
  Nyckelord :Six-hour workday; employer branding; employer value proposition; work-life balance; talent; talent management;

  Sammanfattning : Background - In pace with increased work-related stress and the difficulty in attracting and retaining skilled staff, companies find new ways to rationalize the organization. Working-time reduction is one of these strategies in connection to an effective employer branding attribute. LÄS MER