Sökning: "Sixten Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sixten Andersson.

  1. 1. Slitage i studentbostäder

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Henrik Nilsson; Sixten Andersson; [2015]
    Nyckelord :Studentlägenhet; LCC; Golvmaterial; Innerväggar; Bänkskiva; Byggnadsingenjör; Slitage; Beteende; Livscykelanalys; Ekonomi; Växjöbostäder;

    Sammanfattning : Deta examensarbete undersöker slitaget i Växjöbostäders studentlägenheter genom att genomföra en enkätundersökning och att göra ekonomiska bedömningar av material för ytskikt. De ekonomiska bedömningarna görs med hjälp av livscykelanalys (LCC) och de material som analyserades var golv, väggbeklädnad och bänkskiva. LÄS MER