Sökning: "Självbetjäningskassa"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Självbetjäningskassa.

  1. 1. Hur kan köupplevelsen förbättras med ettnytt digitalt kösystem? : En studie med kombinationen av etnografiska fältstudier och enentreprenöriell ansats på Ica Maxi Östersund

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Kia Palmäng Esbjörnsson; [2021]
    Nyckelord :Kösystem; Självbetjäningssystem; Självbetjäningskassa; Köupplevelse.;

    Sammanfattning : Livsmedelsbranschen är en bransch där de tekniska lösningarna och självbetjäningssystem som stärker konsumenternas upplevelse i butiken ständigt utvecklas eftersom konsumenterna kräver det. För att vara konkurrenskraftig krävs det att en butik ligger före sina konsumenters behov och förväntningar. LÄS MER