Sökning: "Självbiografi studie"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Självbiografi studie.

 1. 1. ”Så tycktes det mig efteråt.” : En studie av vad det självbiografiska skrivandet kan göra för människans självförståelse och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Matilda Aminder; [2019]
  Nyckelord :självbiografi; skrivande; narrativ; självförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Jag började snegla på omgivningens beteenden, hur skulle man vara för att smälta in?” : En kvalitativ studie om kvinnor med autism och deras hanteringsstrategier i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Petersson; Karin Eemland; [2019]
  Nyckelord :women; autism; disabilities; strategy; autobiography; kvinna; autism; funktionsnedsättning; strategi; självbiografi;

  Sammanfattning : The study examines the experiences of autism and the strategies women with autism use to bridge the socio-communicative difficulties that autism may result in. The investigated material consists of autobiographical books written by women with an autism diagnosis. The method used is a qualitative content analysis, focusing on the manifest content. LÄS MER

 3. 3. Att leva med schizofreni : En narrativ studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Caesar Nilsson; Nicklas Hag Birkeland; [2019]
  Nyckelord :autobiographies; hallucinations; psychosis; schizophrenia; suicidal thoughts; hallucinationer; psykossjukdom; schizofreni; självbiografi; suicidtankar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av hur Multipel Skleros påverkar livet : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nicolina Lindskiöld; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Multipel Skleros; Självbiografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel Skleros är en långvarig sjukdom och drabbar vanligen kvinnor i 30-års åldern. Fler kvinnor än män får diagnosen och orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. Multipel Skleros kännetecknas av demyelinisering. Symtomen för sjukdomen är individuella och kan även förändras med tiden. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse : En analys av ett narrativ

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emelie Forsberg; Maria Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumatisk händelse; föräldrar; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; narrativer;

  Sammanfattning : En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. LÄS MER