Sökning: "Självbiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Självbiografi.

 1. 1. Som en bergodalbana – hur relationen påverkas vid infertilitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Andersson; Hanna Johansson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; relation; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Idag lider omkring 10–15 % av alla par i Sverige av infertilitet, WHO visar även likande siffror världen över. Infertilitet kan påverka mannen och kvinnan på ett emotionellt plan och skapa en livskris hos paret. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat liv : En litteraturstudie om patienters upplevelser att leva med hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelica Kard; Amanda Grubb; [2018]
  Nyckelord :Autobiography; brain tumor; experiences; patients; qualitative; Hjärntumör; kvalitativ; patienter; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med hjärntumör innebär både emotionella och kroppsliga förändringar som kan påverka patienters liv. Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som lever med hjärntumör anpassar sin vardag efter patienternas sjukdom och dennes oro kring sjukdom och förlopp. LÄS MER

 3. 3. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 4. 4. Krigets slut - en självbiografis början : En retorisk analys av ethos och val av persona i Morgan Allings självbiografi Kriget är slut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Strand Nellie; [2018]
  Nyckelord :Morgan Alling; Kriget är slut; autobiography; writing the self; rhetoric; self-representation; ethos; persona; stress-resilient children.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how ethos and choice of persona are used for self-representation in the autobiography Kriget är slut (2010) by Morgan Alling. The essay uses theories of self-representation in accordance with Aristotle and Roger D. Cherry, among others. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever patienter med självskadebeteende bemötandet inom vården? : "Men jag skär mig inte för att dö, utan för att överleva" (Pålsson, 2004, s.11)

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Annika Cederberg Persson; Emelie Selander; [2018]
  Nyckelord :Autobiography; Care experiences; Mental illness; Self-harm; Psykisk ohälsa; Självbiografi; Självskadebeteende; Vårdupplevelser;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is growing rapidly today, with a population that is getting worse within a younger age. Parts of mental illness is linked to what we callself-harm, or self-mutilation. LÄS MER