Sökning: "Självdestruktivtbeteende"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Självdestruktivtbeteende.

 1. 1. "Man ger mer än vad man tar" : En kvalitativ intervjustudie om medberoende i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sanel Demiraca; Anna Ladan; [2018]
  Nyckelord :Co-dependency; Introjective identification; Mental illness; Relative; Self-destructive behaviour; Anhörig; Introjektiv identifikation; Medberoende; Självdestruktivt beteende; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat på att i varje missbrukares liv, finns cirka fem anhöriga som riskerar att utveckla medberoende. Riskfaktorerna associerade med medberoende påverkar därför förekomsten av psykiska ohälsa och ökar risken för att utveckla andra sjukdomar såsom depression, ångest och känslomässiga problem. LÄS MER

 2. 2. -Inget rop på hjälp : En narrativstudie om självdestruktivt beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Steffi Geisler; [2009]
  Nyckelord :Non-suicidal self-injury; self-destructive behavior; self mutilation; narrative research; Självdestruktivtbeteende; självskadebeteende; yttre påverkansfaktorer; narrativstudie;

  Sammanfattning : Studien handlar om självskadebeteende. Syftet med undersökningen var att få reda på vilka yttre faktorer som påverkade tre unga tjejer att börja skada sig själva. LÄS MER