Sökning: "Självframställning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Självframställning.

 1. 1. Jagets reflektion. En studie av överlappningen mellan självframställning av identitet och självreflexiv poetologi inom poesi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nelly Isaksson; [2021-07-05]
  Nyckelord :Poesi; Samtidspoesi; Självframställning; Autofiktion; Poetik; Självreflexiv poetik; Poetologi; Poetologisk dikt; Författarpoetik; Självreflexiv poesi; Metapoesi; Konceptuell poesi; Vittnesmål;

  Sammanfattning : The study examines the overlap between productions of self-identity and self-reflexive poetology in contemporary Swedish poetry. In the recent decades, modern poetics has increasingly expressed itself self-reflectively, based in the poet’s subjective experiences rather than the general art of poetry. LÄS MER

 2. 2. Jagets reflektion. En studie av överlappningen mellan självframställning av identitet och självreflexiv poetologi inom poesi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nelly Isaksson; [2021-06-16]
  Nyckelord :Poesi; Samtidspoesi; Självframställning; Autofiktion; Poetik; Självreflexiv poetik; Poetologi; Poetologisk dikt; Författarpoetik; Självreflexiv poesi; Metapoesi; Konceptuell poesi; Vittnesmål;

  Sammanfattning : The study examines the overlap between productions of self-identity and self-reflexive poetology in contemporary Swedish poetry. In the recent decades, modern poetics has increasingly expressed itself self-reflectively, based in the poet’s subjective experiences rather than the general art of poetry. LÄS MER

 3. 3. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 4. 4. Throw shit against the wall and see what sticks : En innehållsanalys av nio folkbiblioteks självframställning på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Fransson; Johanna Lundberg; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; sociala medier; Instagram; Instagraminlägg; identitet; roll; jag; institutionell identitet; professionell identitet; sociala medieidentitet; medierad identitet; självbild; självframställning; självuppfattning; innehållsanalys; kategorisering;

  Sammanfattning : As the title of this thesis suggests, presenting one’s self in modern-day society can sometimes resemble a trial-and-error process. In this bachelor’s thesis, the aim is to examine nine Swedish public libraries’ self-presentation through their social media expressions, thus to provide a contemporary overview of what content is being published in relation to the public library organization’s identity formation within the social media platform Instagram. LÄS MER

 5. 5. ”Det viktiga är inte att ge ut” : En analys av den litterära debuten i Wera von Essens En debutants dagbok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Isi de Paula; [2020]
  Nyckelord :Debut; författarfunktion; fält; habitus; kapital; självframställning; metafiktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en analys av den skönlitterära gestaltningen av debutfenomenet i Wera von Essens roman En debutants dagbok. Utgångspunkten är en distinktion mellan två olika innebörder av benämningen ”författare” som jag identifierar i romanen: å ena sidan, den författare som utövar skrivakten och, å den andra, den författare som publiceras i den litterära offentligheten. LÄS MER