Sökning: "Självkörande bilar"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Självkörande bilar.

 1. 1. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 2. 2. Smart cropping tools with help of machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :John Kanwar; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Cropping;

  Sammanfattning : Machine learning has been around for a long time, the applications range from a big variety of different subjects, everything from self driving cars to data mining. When a person takes a picture with its mobile phone it easily happens that the photo is a little bit crooked. LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordon för alla : DRIVE for all

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :David Hilmarsson; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Självkörande bilar; Design för alla; Inkluderande design;

  Sammanfattning : Målet med projektet har varit att skapa en lösning som gör det möjligt för alla att färdas med självkörande bilar i framtiden, med fokus på rullstolsburna. Projektet har gjorts i nära samarbete med personer som har olika funktionsvariationer, med fokus på att kunna komma in i fordonet och spänna fast sig självständigt. LÄS MER

 4. 4. Simulation Method Development for Vehicle Radiated Immunity Test

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yao Wang; [2019]
  Nyckelord :Vehicle; radiated immunity; EMC; FEM; mesh; antenna;

  Sammanfattning : In the past few decades, on-board electronic devices have been developingtremendously in automotive industry, and it is believed that the trendof electrication and autonomous driving will sustain in the near future.Thus, passenger cars are going to suer from more severe electromagneticenvironment, especially from an EMC's perspective. LÄS MER

 5. 5. Application of machine learning in 5G to extract prior knowledge of the underlying structure in the interference channel matrices

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Danilo Peng; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; 5G; interference channel; blind source estimation; MIMO; OFDM; bandwidth prediction; support vector machines; artificial neural network.; Maskininlärning; 5G; interferencekanal; stödvektormaskin; neurala nätverk; brandbedd estimering;

  Sammanfattning : The data traffic has been growing drastic over the past few years due to digitization and new technologies that are introduced to the market, such as autonomous cars. In order to meet this demand, the MIMO-OFDM system is used in the fifth generation wireless network, 5G. LÄS MER