Sökning: "Självkörande"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet Självkörande.

 1. 1. Multimodala varningssignaler och dess påverkan på människors tillit till självkörande fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Tolf; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade autonomin inom olika samhällssektorer, särskilt utvecklingen av självkörande bilar har betydande konsekvenser för samhället. Självkörande bilar erbjuder fördelar såsom minskade trafikolyckor, lägre utsläpp och förbättrad trafikflödeseffektivitet. LÄS MER

 2. 2. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 3. 3. Vem ansvarar för självkörande bilar? : En utredning av det utomobligatoriska ansvaret för framtidens olyckor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :självkörande bilar; ansvar; utomobligatoriskt ansvar; trafikförsäkring; produktansvar; skadestånd; framtidsjuridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Large Language Models : Bedömning av ChatGPT:s potential som verktyg för kommentering av kod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tom Svensson; Dennis Vuk; [2023]
  Nyckelord :Large Language Models: Assessment of ChatGPT s Potential as a Tool for Code Commenting; Artificiell Intelligens AI ; Large Language Models LLM ; ChatGPT; OpenAI; Kod; Kommentarer; Programmerare; Mjukvaruutvecklare; Dokumentation;

  Sammanfattning : Användningen av Artificiell Intelligens (AI) är utbredd bland verksamma företag idag, likväl privatpersoner. Det har blivit en integrerad del av vårt samhälle som ofta går obemärkt förbi. Allt från face recognition, självkörande bilar och automatisering inom arbetsrelaterade områden, har AI onekligen påverkat omvärlden. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Speed vs. Accuracy Trade-off in State-of-the-Art Object Detectors for Traffic Light Detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vikash Lal Dodani; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Computer Vision; Traffic Lights Detection; Self-Driving Cars; BOSCH; BSTLD; LISA;

  Sammanfattning : Traffic lights detection systems are an important area of research, aimed towards improving the accuracy and response time of self-driving vehicles when faced with traffic signals. This project attempted to find a solution for the speed-accuracy trade-off faced by traffic light detection systems. LÄS MER