Sökning: "Självmedkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Självmedkänsla.

 1. 1. Självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Loella Filipsson; [2023-04-26]
  Nyckelord :Självmedkänsla; välbefinnande; ålder; svensk äldre population;

  Sammanfattning : Självmedkänsla har visat sig bidra till ett hälsosamt åldrande. Det finns få studier som undersökt sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande inom en svensk äldre population. LÄS MER

 2. 2. UNGA IDROTTARES HANTERING AV SKAM, OCH DESS SAMBAND MED SJÄLVMEDKÄNSLA SAMT IDROTTSPRESTATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hampus Hedberg; Lina Larsson; [2023]
  Nyckelord :Unga idrottare; skambenägenhet; skamkompassen; självmedkänsla; idrottsprestation; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Idrottare ställs ständigt inför höga prestationskrav och kritisk bedömning. Idrottare kan därmed tänkas känna skam när de misslyckas med sin prestation eller upplever motgångar. Maladaptiv hantering av skam kan få negativa följder för motivation, prestation och välmående inom idrott. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors behov av egenvård : Själviskt eller en förutsättning för god omvårdnad?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindkvist; Fredrik Stjärne; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Self-care; Self-compassion; Well-being; Leadership; Nursing care; Sjuksköterskor; Egenvård; Självmedkänsla; Välbefinnande; Ledarskap; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor besitter en viktig samhällsfunktion vars uppdrag bland annat innefattar att främja människors hälsa. Dessvärre lämnar många sjuksköterskor yrket på grund av exempelvis en stressfylld arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Självmedkänsla i organisatorisk kontext : En kvantitativ studie om självmedkännande förhållningssätt och dess inverkan på utbrändhet, arbetstillfredsställelse och uppsägningsintention i organisationssammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kamilla Pagard; Fredrika Skiöld; [2023]
  Nyckelord :Self-compassion; burnout; job satisfaction; turnover intention; Självmedkänsla; utbrändhet; arbetstillfredsställelse; uppsägningsintention;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad självmedkänsla har för inverkan på utbrändhet, arbetstillfredsställelse och uppsägningsintention i organisatorisk kontext. Där självmedkänsla i korthet innebär att möta sitt eget lidande med kärlek, vördnad och respekt. LÄS MER

 5. 5. Det är svårt att ta hand om någon som man inte tycker om. En kvalitativ studie om självomhändertagande hos personer med självskadebeteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Hansen; Anna Stålmark; [2023]
  Nyckelord :självskadebeteende; självomhändertagande; daglig funktionsnivå; funktionsnivå; självmedkänsla; self-harm; self-care; daily functioning; functional disability; self-compassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research has found that psychiatric patients with deliberate self-harm are less able to self-care. Self-care in a clinical context is a relatively new and under-researched topic. Previous studies have not explored how people who self-injure experience self-care. LÄS MER