Sökning: "Självupplevt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Självupplevt.

 1. 1. "Hon är en häxa" : en inblick i elevernas värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Lärare mot fritidshem; perspektiv; barnperspektiv; barns perspektiv; hermeneutik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur man på olika sätt kan tolka vad elever säger utifrån olika perspektiv. Jag tar min utgångspunkt i ett självupplevt dilemma skrivet som en gestaltning. I min uppsats utforskar jag hur det kommer sig att jag inte agerar när jag får höra vad elever tycker om en specifik lärare. LÄS MER

 2. 2. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 3. 3. "Och då tänker man gud vad hon är så fin. Jag vill också, varför ser inte jag ut såhär..." : Upplever unga kvinnor att det finns ett samband mellan kvinnliga skönhetsideal på sociala medier och självupplevt välmående?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Paula Nsubuga; Noora Vilonen; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvinnliga skönhetsideal; unga kvinnor; välmående; självkänsla; självpresentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om kvinnliga skönhetsideal på sociala medier påverkar unga kvinnors självupplevda välmående. Studiens frågeställningar är följande: Finns det ett samband mellan kvinnliga skönhetsideal på sociala medier och självupplevt välmående? Hur förhåller sig kvinnliga skönhetsideal på sociala medier till ditt självupplevda välmående? För att få svar på dessa frågeställningar gjorde vi tio semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor som studerade vid ett universitet i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Du är världens sämsta fröken! : En essä om ett moraliskt dilemma och problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Åqvist; [2017]
  Nyckelord :after school activities; morality dilemma; ethics; common sense; problems creation behavior; low arousal approach; teacher; Fritidshem; moraliskt dilemma; etik; förnuft; problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; lärare;

  Sammanfattning : Det här är en vetenskaplig essä som är skriven med utgångspunkt i ett självupplevt dilemma. När jag skrivit denna essä har jag gjort det med syfte att, via reflektion och litteraturstudier, få förståelse för varför jag handlat som jag gjort och för att få nya perspektiv på hur jag kan agera när jag hamnar i nya dilemman. LÄS MER

 5. 5. Att inte leka krig : En vetenskaplig essä om den värdegrundsmotiverade regleringen av barns lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Törnsten; [2017]
  Nyckelord :preschool; regulation; learning; play; war play; gender stereotypes; values; norms; förskola; reglering; lärande; lek; krigslek; könsstereotyper; värdegrund; normer;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä problematiseras normen om ”den goda leken”, hur verksamma i förskolan tenderar att värdera och reglera barns lek utifrån etiskt utmanande element, så som krig, våld och könsstereotypa roller. I och med den vetenskapliga essäns utformning möts i denna reflekterande text mina egna erfarenheter och tankar med forskning och teori från andra praktiker, forskare och författare. LÄS MER