Sökning: "Sjöfart logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sjöfart logistik.

 1. 1. Hur bör hamnanlöp effektiviseras?

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik; Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology

  Författare :Jacob Erkenstam; Denny Tärnhall; [2017]
  Nyckelord :Transport; Transportteknik och logistik; Transport; Transport Systems and Logistics;

  Sammanfattning : Queues and late delays in the shipping industry is both common and has a huge disadvantage if you look at the environmental and economic aspects for all parts that are in included in a maritime transport. This report includes general information over Energy Port, Port of Gothenburg, and also describes how it’s done when a ship is arriving in Energy Port these days. LÄS MER

 2. 2. Är Trafikverket något på spåren: Horisontella samarbeten i basindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Kjellberg; Sophie Ödman; [2016-07-07]
  Nyckelord :Logistik; Horisontella samarbeten; Trafikverket; Svensk basindustri; Järnväg; Statlig inblandning;

  Sammanfattning : Sveriges järnväg är ett viktigt transportmedel för de företag som utgör basindustrin. Industrierna är i sin tur mycket betydelsefulla för svensk ekonomi där majoriteten av godset går på export. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av marina containerflöden : en fallstudie på Bertling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mikael Engström; Adam Matsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistics is an important concept in the organizational context in which the planning of flows, services and products are treated. Logistics handles supplier management, supply of materials, production and distribution. The distribution of goods can be managed with different types of transportation depending on price and time aspects. LÄS MER

 4. 4. Grön logistik vid globala logistikföretag : En undersökning av godstransporters hållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Robin Bhola; Dmitrij Mostachjov; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år med den fortsatta globaliseringen har miljöfrågor blivit allt viktigare. Eftersom transportsektorn står för en stor del av den totala miljöpåverkan är det viktigt att logistikföretagen tar ett miljömässigt ansvar och arbetar med så kallad grön logistik. LÄS MER

 5. 5. Svensk fartygsimport av fasta trädbaserade biobränslen – en explorativ studie

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johan Olsson; [2011]
  Nyckelord :Pellets; Briketter; Flis; Rundved; Sjöfart; Hamnhantering; Import; Briquettes; Woodchips; Logs; Shipping; Port Handling;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med examensarbetet är att beräkna lönsamheten för fartygsimport av olika fasta trädbaserade biobränslen. Arbetet vänder sig i första hand till en läsare som har begränsade kunskaper om ämnet. LÄS MER