Sökning: "Sjörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Sjörätt.

 1. 1. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 2. 2. The Future of Carriage of Goods by Sea: A Legal Analysis of Electronic Bills of Lading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanif Rajabi; [2019]
  Nyckelord :Law; Maritime Law; Transportation Law; International Private Law; Sjörätt; Transporträtt; Rotterdam; Bills of Lading; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commercial carriage of goods by sea is a vital part of global trade. Considering how the planet is constructed, this is unlikely to change. While technological advances are constantly made, the maritime sector has been limited due to lack of a modern legal framework covering electronic transport records. LÄS MER

 3. 3. Implementation of the Rotterdam Rules - Carrier’s obligations and liabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Lindström; [2018]
  Nyckelord :International private law; sjörätt; Rotterdam; Law; Carrier; Shipper; Liability; Obligations; Swedish; Maritime; Code; Hague; Rules; Hague-Visby; Hamburg; Ratification; application; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The carrier has historically been strictly liable for all damage to the cargo carried, with the exception of acts of God and war. This changed during the late 1800’s and early 1900’s when the carriers began to limit their liabilities in the contract of carriage. LÄS MER

 4. 4. Att Genomföra Hopp I Den Sjötransporträttsliga Kontraktskedjan : - När, Och Med Vilket Resultat?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Vikingsson; [2017]
  Nyckelord :Transporträtt; Sjörätt; Juridik; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas ämnet hopp i kontraktskedjan på sjötransporträttens område. Den sjötransporträttsliga avtalskedjan är ofta lång och komplex, vilket kan leda till problem när godset skadas. Den skadelidande kan nämligen vilja rikta anspråk mot den part i det bakre avtalsledet 1 som orsakat skadan. LÄS MER

 5. 5. Skyldigheter och ansvar enligt engelsk rätt i relation till säkra hamnar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Borgström; [2017]
  Nyckelord :transporträtt; sjöbefraktning; resebefraktning; säker hamn; närklausul; sjörätt:sjötransporträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Godsfrakt till sjöss sker över hela världen och utgör en stor del av världshandeln. Vid resebefraktning tar fartygsägaren på sig att på uppdrag av befraktaren transportera gods vissa specifika resor. LÄS MER