Sökning: "Självbiografi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Självbiografi.

 1. 1. En kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Molly Jansson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; omvårdnad; psykisk sjukdom; hälsa; sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykiatrisk diagnos som påverkar känslolivet. Det som karaktäriserar sjukdomen är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som är en eufori utöver det vanliga. LÄS MER

 2. 2. Fängslande roman som främjar medmänsklighet : En intersektionell analys av romanen Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Orange is the New Black; intersektionalitet; Cultivating humanity; självbiografi; etnicitet; kön; klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera det självbiografiska verket Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse (2010) författad av Piper Kerman utifrån dels ett intersektionellt perspektiv och dels utifrån Martha C. Nussbaums begrepp Cultivating humanity som handlar om hur vi ska utbilda människor till att bli goda världsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. ATT VARA FÖRÄLDER OCH LEVA MED CANCER : En kvalitativ litteraturstudie utifrån fem kvinnors egna upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emily Stolt; Tea Andersson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Föräldrar; Självbiografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som drabbats av en cancerdiagnos befinner sig i en sårbar situation där oro över framtiden och rädslan över hur deras barn skulle klara sig utan dem som förälder är stor. Dessa föräldrar ansåg att föräldrarollen är den viktigaste rollen att bibehålla, patientrollen kommer i andra hand. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet mellan fakta och fiktion : Hur självframställning görs på två bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellen Waldén; [2019]
  Nyckelord :Autofiktion; självbiografi; självframställning; blogg; autencitet; influencer;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur självframställning görs och kommenteras på två olika bloggar skrivna av Elsa Billgren och Sandra Beijer. Deras bloggtexter med tillhörande bilder analyseras med hjälp av teorier om självframställning, självbiografier och autofiktion. LÄS MER

 5. 5. Geronimo eller Goyathlay? : Hur en apacheindian presenteras i sin självbiografi samt i annan litteratur.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Vidlund; [2014]
  Nyckelord :Apacheindian; Fördomar; Geronimo; Minoritet; Nybyggare;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys av Geronimos självbiografi samt annan litteratur rörande honom och apacheindianerna. Syftet är att undersöka apacheindianens självbild och klargöra eventuell påverkan av den amerikanska kulturen efter kolonisationen och krigen. LÄS MER