Sökning: "Självledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Självledarskap.

 1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 2. 2. Konsten att leda sig själv : En kvalitativ fallstudie om hur självledarskap kommer till uttryck i och genom kulturen på Desenio

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Blomberg; Anna Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; leadership; social construction; culture; organizational culture; culture and leadership; Självledarskap; ledarskap; social konstruktion; organisationskultur; kultur; organisation;

  Sammanfattning : Självledarskap är ett forskningsområde som blev ett omtalat fenomen under mitten av 1980-talet. Det finns dock inte mycket forskning kring hur självledarskap kommer till uttryck inom en specifik organisation. LÄS MER

 3. 3. DevOps-Kultur : En explorativ fallstudie på Arbetsförmedlingens IT-avdelning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Adam Holm; Johan Virtanen; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Organisationskultur; Förändring; Ledarskap; Beroenden; IT- organisationer; Kommunikation; Information; Team; Silos; Självledarskap;

  Sammanfattning : Information Technology has taken a larger focus in today’s society and become a more centralized part of IT-organizations and other businesses. The traditional management models for manufacturing and production has become harder to apply in the software lifecycle. This is since the software no longer is produced and launched with no follow-up. LÄS MER