Sökning: "Självledarskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Självledarskap.

 1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 2. 2. DevOps-Kultur : En explorativ fallstudie på Arbetsförmedlingens IT-avdelning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Adam Holm; Johan Virtanen; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Organisationskultur; Förändring; Ledarskap; Beroenden; IT- organisationer; Kommunikation; Information; Team; Silos; Självledarskap;

  Sammanfattning : Information Technology has taken a larger focus in today’s society and become a more centralized part of IT-organizations and other businesses. The traditional management models for manufacturing and production has become harder to apply in the software lifecycle. This is since the software no longer is produced and launched with no follow-up. LÄS MER