Sökning: "Självledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Självledarskap.

  1. 1. DevOps-Kultur : En explorativ fallstudie på Arbetsförmedlingens IT-avdelning

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Adam Holm; Johan Virtanen; [2018]
    Nyckelord :DevOps; Organisationskultur; Förändring; Ledarskap; Beroenden; IT- organisationer; Kommunikation; Information; Team; Silos; Självledarskap;

    Sammanfattning : Information Technology has taken a larger focus in today’s society and become a more centralized part of IT-organizations and other businesses. The traditional management models for manufacturing and production has become harder to apply in the software lifecycle. This is since the software no longer is produced and launched with no follow-up. LÄS MER