Sökning: "Sjukförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Sjukförsäkring.

 1. 1. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Brexits inverkan på svenska resenärer : En kvalitativ och kvantitativ undersökning kring effekterna av Brexit

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Daniel Hauser; [2020]
  Nyckelord :Turism; Brexit; politisk instabilitet; svenska resenärer;

  Sammanfattning : Turism har länge varit ett svårdefinierat begrepp med sin direkta och indirekta påverkan på det ekonomiska och sociala livet. Även politik har direkta och indirekta konsekvenser, inte minst på servicesektorn som till stor del består av turister och aktörer inom turism. LÄS MER

 3. 3. Är emotionellt krävande yrken också kvävande yrken? : En deskriptiv studie av skillnaderna i män och kvinnors uttag av sjukpenning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Ehrenpil; Hofstedt Patrik; [2018]
  Nyckelord :Ekonomiska drivkrafter; emotionellt krävande arbeten; hushållsarbete; jämställdhet; könssegregerad arbetsmarknad; könsskillnader; obetalt arbete; sjukförsäkring; sjukpenning.;

  Sammanfattning : Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av ett antal olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Utrikesfödda kvinnor och mammografi - vad upplever de som hinder för deltagande?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Pingol; Sara Laylani; [2017-05-19]
  Nyckelord :Mammografi; utrikesfödda kvinnor; hinder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år rekommenderas av Socialstyrelsen att delta i mammografiscreening. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance – Försäkringskassan (AWP-FK) - En e-Delphistudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Linda Eriksson; Magnus Bergman; [2016]
  Nyckelord :Productivity; Instrument development; Sickness insurance; Vocational rehabilitation; Work ability; Arbetsförmåga; Produktivitet; Instrumentutveckling; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Sjukförsäkring;

  Sammanfattning : Försäkringskassan (FK) har i uppdrag av Sveriges regering att ge ekonomisk ersättning vid funktionsnedsättning och att utreda medicinska förutsättningar för arbete med tillförlitliga bedömningsverktyg. Vid kompletterande bedömning av medicinska förutsättningar för arbete har Försäkringskassan valt det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance som en del av aktivitetsförmågeutredningen. LÄS MER