Sökning: "Sjukhem"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Sjukhem.

 1. 1. Climate Impact from Operational Energy Use in Facilities & Households

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eveline Haugaard; [2019]
  Nyckelord :Operational energy use; Climate impact; LCA methodology; Environmental evaluation of energy;

  Sammanfattning : In 2017, the Swedish Parliament voted for a climate aim which says Sweden should achieve zero net emissions of greenhouse gases in 2045. The building and construction sector is one of the sectors that needs to reduce it’s climate impact. As of 2016, 12. LÄS MER

 2. 2. Ordning och reda i hyreshuset : En analys av avtalsutrymmet i bostadshyresförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aurora von Essen; [2015]
  Nyckelord :ordningsföreskrifter; bostadshyra; bostadshyresavtal; hyresavtal; avtalsvillkor; hyresförhållande;

  Sammanfattning : Bostadshyra utgör en speciell del av kontraktsrätten, men har starka drag av skyddslagstift- ning till hyresgästens förmån. Avtalstypen har en stark social och ekonomisk betydelse, både för individ och för samhället i stort.Det förekommer att hyresgäster beter sig på ett sätt som försvårar hyresvärdens fastighetsför- valtning. LÄS MER

 3. 3. Måltidssammansättning på ett sjukhus i Nordnorge jämfört med nationella rekommendationer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elinor Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Måltidsplanering; mat på sjukhus; norska nationella rekommendationer;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Det bedöms att 10 - 60 % av alla patienter på norska sjukhus och sjukhem är undernärda. Mer än hälften av dessa patienter går ned ytterligare i vikt under tiden de är inlagda på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Påverkar kaffekonsumtion risken för stroke?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jenny Käll; [2013-03-08]
  Nyckelord :kaffekonsumtion; stroke;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Department of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does coffee consumption affect the risk of stroke?Author: Jenny KällSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 22, 2012___________________________________________________________________________Background: The widespread consumption of coffee worldwide makes this drink interesting to study from a public health perspective. Even minor health effects may be important for the whole population. LÄS MER

 5. 5. Stör ej! Hur sjuksköterskor kan främja patienters sömnkvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Laureta Bytyqi; Izabella Lundgren; [2012]
  Nyckelord :sömn; patienter; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder; störande faktorer; ickefarmakologiska åtgärder; sjukhus; sjukhem;

  Sammanfattning : Sömn är ett grundläggande behov för människan och har både skyddande och reparerande effekter. En tillfredsställande sömn har stor betydelse för att kroppen ska kunna återhämtas och det finns risk att vårdmiljö kan leda till försämrad sömn för patienter. LÄS MER