Sökning: "Sjukhem"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Sjukhem.

 1. 1. Climate Impact from Operational Energy Use in Facilities & Households

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eveline Haugaard; [2019]
  Nyckelord :Operational energy use; Climate impact; LCA methodology; Environmental evaluation of energy;

  Sammanfattning : In 2017, the Swedish Parliament voted for a climate aim which says Sweden should achieve zero net emissions of greenhouse gases in 2045. The building and construction sector is one of the sectors that needs to reduce it’s climate impact. As of 2016, 12. LÄS MER

 2. 2. Ordning och reda i hyreshuset : En analys av avtalsutrymmet i bostadshyresförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aurora von Essen; [2015]
  Nyckelord :ordningsföreskrifter; bostadshyra; bostadshyresavtal; hyresavtal; avtalsvillkor; hyresförhållande;

  Sammanfattning : Bostadshyra utgör en speciell del av kontraktsrätten, men har starka drag av skyddslagstift- ning till hyresgästens förmån. Avtalstypen har en stark social och ekonomisk betydelse, både för individ och för samhället i stort.Det förekommer att hyresgäster beter sig på ett sätt som försvårar hyresvärdens fastighetsför- valtning. LÄS MER

 3. 3. Måltidssammansättning på ett sjukhus i Nordnorge jämfört med nationella rekommendationer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elinor Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Måltidsplanering; mat på sjukhus; norska nationella rekommendationer;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Det bedöms att 10 - 60 % av alla patienter på norska sjukhus och sjukhem är undernärda. Mer än hälften av dessa patienter går ned ytterligare i vikt under tiden de är inlagda på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Påverkar kaffekonsumtion risken för stroke?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jenny Käll; [2013-03-08]
  Nyckelord :kaffekonsumtion; stroke;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Department of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does coffee consumption affect the risk of stroke?Author: Jenny KällSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 22, 2012___________________________________________________________________________Background: The widespread consumption of coffee worldwide makes this drink interesting to study from a public health perspective. Even minor health effects may be important for the whole population. LÄS MER

 5. 5. Från särskilt boende till trygghetsboende. Att genom omvandling av befintlig bebyggelse möta framtidens efterfrågan av boende för äldre

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Nadja Bister; Alexander Sandqvist; [2013]
  Nyckelord :Trygghetsboende; mellanboende; sjukhem; servicehus; äldreboende; ombyggnad;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning blir allt äldre och år 2050 beräknas en fjärdedel av befolkningen vara över 65 år. Detta medför ett ökat behov av tillgänglighetsanpassade bostäder som till exempel mellanboende. Samtidigt håller sig Sveriges befolkning friskare och på grund av detta minskar vårdbehovet och efterfrågan av särskilda boenden. LÄS MER