Sökning: "Sjukhus mat"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Sjukhus mat.

 1. 1. Resursförsvar hos hund – orsaker och förebyggande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hansi; [2023]
  Nyckelord :hundar; resursförsvar; aggression; hundägare;

  Sammanfattning : Hundaggression är ett allvarligt problem dels i form av nedsatt välfärd hos hunden som uppvisar aggressivt beteenden, dels för omgivningen då det kan leda till bitskador på människor och andra djur. Detta gör att hundaggression är bland det farligaste problembeteende hos hundar som ägare står inför. LÄS MER

 2. 2. "DET ÄR INTE LÄTT ATT KOKA SOPPA PÅ EN SPIK" : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av krisberedskapsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Adela Johansson; [2023]
  Nyckelord :krisberedskap; krisberedskapsarbete; offentliga måltider; sjukhusmåltider; sjukhusens måltidsverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Behovet av att stärka samhällens beredskap har ökat bland annat på grund av följder av klimatförändringar, COVID-19-pandemin och krigsutbrott. Vid kris är det av betydelse att de viktigaste samhällsfunktionerna, så som sjukvården, fungerar och forskning visar att mat och måltider har betydelse för patienters tillfrisknande. LÄS MER

 3. 3. Food preparedness and the protection of agricultural land among municipalities : A case study in Haninge and Heby municipalities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Freja Handler; [2023]
  Nyckelord :Food preparedness; protection of agricultural land; resilience; municipalities; Livsmedelsberedskap; skydd av jordbruksmark; resiliens; kommuner;

  Sammanfattning : Food provision in times of environmental and social crises has become a hot topic over recent years. The covid-19 pandemic and the Russian war on Ukraine have led to a re-evaluation of Swedish food preparedness. LÄS MER

 4. 4. Hjälpmedel för laryngektomiopererade

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ines Lindstedt Hidiri; Ludvig Risbecker; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid insjuknande i allvarlig cancer i struphuvudet kan struphuvudet behöva elimineras för att säkra en frisk framtid. Cancer i struphuvudet kommer till stor del från rökning och alkoholkonsumtion. I Sverige är genomsnittsåldern 69 år och 80% av patienterna är män. Det uppkommer drygt 175 nya fall per år i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER