Sökning: "Sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 2904 uppsatser innehållade ordet Sjukhus.

 1. 1. LÄRA SIG NAVIGERA I EN NY VARDAG Dagliga livet efter psykiatrisk slutenvård -En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Pauline Du Rietz; [2024-03-27]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; patientutskrivning; sjukhusvistelse; psykisk hälsa; psykiatriska sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid psykisk ohälsa påverkas många delar av vardagslivet och kan hindra personer till att engagera sig i de aktiviteter som värdesätts. Personer upplever olika aktivitetsvärden i vardagen, vilket gör att den upplevda meningen är unik för varje person. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och svårigheter för sjuksköterskor att bedöma och hantera postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Johannes Salonen; Askar Shehab; [2024-02-12]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Postoperativ smärta; kirurgi; fokusgrupper; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att postoperativ smärta förblir underbehandlad, trots att 80% av alla patienter upplever en måttlig till svår smärta efter operation. Studier visar även att sjuksköterskors kunskap gällande smärta är otillräcklig och att sjuksköterskornas egna värderingar kommer in i smärtbedömningen, vilket påverkar den smärtlindring som patienterna erhåller. LÄS MER

 4. 4. HUD-MOT-HUD FÖR ATT FRÄMJA AMNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Green; Ann-Kristin Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Amning; fullgången; hud-mot-hud; kängurumetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler grundutbildade sjuksköterskor jobbar på barnbördsavdelningar (BBavdelningar) på grund av bristen på barnmorskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta evidensbaserat. Hud-mot-hud metoden vid amning har blivit ett mer välkänt och välanvänt tillvägagångsätt. LÄS MER

 5. 5. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANS MÖJLIGHET ATT UPPTÄCKA SEPSIS I ETT TIDIGT SKEDE PÅ SJUKHUS. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Holm; Sara Hovbäck; [2024-01-29]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis; tidig identifiering; sjuksköterska; mätinstrument; kunskap; organisationsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis definieras som ett felreglerat systemiskt immunsvar, orsakat av en infektion, som leder till organdysfunktion. Sjukdomen är livshotande där omedelbart omhändertagande är av största vikt. LÄS MER