Sökning: "Sjukhuspatienter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Sjukhuspatienter.

 1. 1. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lis; Malin Carlsén Romney; [2021]
  Nyckelord :Hospitalization; Inpatients; Sleep; Sleep disorders; Sjukhuspatienter; Sjukhusvistelse; Sömn; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett grundläggande behov hos människan då det utgör en viktig del av den fysiska och psykiska återhämtningen. En bristande sömn har visat sig kunna ge en rad olika följder, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Bland annat kan immunförsvaret påverkas negativt av otillräcklig sömn. LÄS MER

 2. 2. Hur effektiv och säker är en behandling med hydroxiklorokin om den ges till vuxna sjukhuspatienter med covid - 19?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Hadil Al-Marie; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur patienter i livets slutskede upplever omvårdnaden på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Asplund; Annina Riskula; [2020]
  Nyckelord :Nursing care; Palliative care; Patient Satisfaction; Hospital; Inpatients; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienttillfredsställelse; Sjukhus; Sjukhuspatienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: När det konstaterats att livsförlängande behandling inte längre är meningsfullt övergår vårdandet till den senare fasen, livets slutskede. Livets slutskede innebär att döden är ofrånkomlig inom en snar framtid och målet med behandling är då att lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. Hur kan sömnen främjas för inneliggande patienter på sjukhus? : Patienters erfarenheter av sömnfrämjande interventioner: En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Johansson; Emma Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Sjukhuspatienter; sömn; främja; förbättra;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt med sömnproblem bland inneliggande patienter på sjukhus och att sömnkvaliteten försämras under vårdtiden. Sjuksköterskan har en central roll i arbetet att främja hälsa hos patienter men anser själva att de saknar kunskap om sömn och sömnfrämjande insatser. LÄS MER

 5. 5. Ett digitalt spel för inlagda patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Andreas Andersson; [2018]
  Nyckelord :universal design; flow; spel; sjukhuspatienter; hälsa; DSRM; äldre; elderly; games; hospitalized patients; health; motivation;

  Sammanfattning : Digitala spel har tidigare utvecklats för att på olika sätt stödja rehabilitering av patienter både fysiskt och psykiskt. För att lyckas med dessa spel krävs specifika element för att skapa en spelupplevelse. LÄS MER