Sökning: "Sjukskötersk"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Sjukskötersk.

 1. 1. Behov av stöd. Patienter med reumatoid artrit. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marie Skogefors; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :security; communication; nurse-patientrelationship; treatment; trygghet; kommunikation; sjukskötersk-patientrelation; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit är en kronisk och autoimmun sjukdom som påverkar lederna genom inflammation vilket kan leda till förstörelse av leder. Sjukdomen kan leda till både fysiska och psykiska begränsningar såsom smärta, fatigue och nedsstämdhet vilket kan leda till ett minska välmående. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att möta närstående efter plötsligt dödsfall inom akutsjukvård. : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Grauers Åberg; [2016]
  Nyckelord :Sudden death; Relatives; Emergency care; Nurse and experiences; Plötslig död; Närstående; Akutsjukvård; Sjukskötersk och Upplevelse;

  Sammanfattning : ABSTRACT Every year approximately 90,500 people die in Sweden, about 19 000 of these die suddenly. A large portion dies in the hospital and many times the death comes unexpected. It is the health professionals task to find and support the relatives. LÄS MER

 3. 3. När orden inte räcker till - Hälso- och sjukvårdspersonalens andra sätt att få personer med demens att öka sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Bahar Aliassi; Olivia Bergström; [2015]
  Nyckelord :Demens; hälso- och sjukvårdspersonal; kommunikation; kvalitativ; litteraturstudie; sjukskötersk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kommunicera är ett sätt att förmedla information men också att ta emot information. För sjuksköterskan och annan hälso- sjukvårdspersonal är kommunikation nyckeln till att både utföra en personcentrerad omvårdnad men också för att tillgodose varje enskild individs önskemål. LÄS MER

 4. 4. Aspekter som påverkar sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pia Schörling; [2014]
  Nyckelord :Clinical leadership; Leadership; Nursing team; Psychiatric nurs*; Caritative leadership; Kliniskt ledarskap; Ledarskap; Psykiatriskt omvårdnadsteam; Psykiatriska sjukskötersk*; Caritativt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk vård samverkar olika sorters team där sjuksköterskors ledarskap påverkas/påverkar olika grupprocesser. Specialistsjuksköterskor, inriktning psykiatrisk vård har ett ansvar medan sjuksköterskor på grundnivå utför ledarskapet utifrån deras vilja och förmåga. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av motiverande samtal i omvårdnadsarbetet för livsstilsförändring hos patienter med diabetes typ II : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Gunnarsson; Johanna Lindblom; [2013]
  Nyckelord :Diabetes typ II; motiverande samtal; livsstilsförändringar; sjukskötersk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II är den vanligaste formen av diabetes och sprids kraftigt över hela världen. Sjuksköterskan har en central roll i att vägleda och motivera patienten till livsstilsförändring för att minska risken för komplikationer relaterat till diabetes. LÄS MER