Sökning: "Sjuksköterska grundutbildningen"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Sjuksköterska grundutbildningen.

 1. 1. En litteraturstudie om stöd till nyutexaminerade sjuksköterskor - För en hållbar framtid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolin Persson; Amber Severn; [2020-06-17]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; stöd; relationer; stödprogram;

  Sammanfattning : Många erfarna sjuksköterskor säger upp sig pga försämradearbetsförhållanden och ett stort ansvar läggs på sjuksköterskor med kortareerfarenhet, med sänkt kompetensnivå och bristande patientsäkerhet som följd.Vården bli alltmer komplex och att vara nyutexaminerad medför ofta upplevelserav verklighetschock, genom att kraven är för höga för tidigt, att befinna sig undertidspress, behöva fatta snabba och komplicerade beslut innan man är redo, attoroa sig över att göra misstag, samt att uppleva stress och försämrad sömn. LÄS MER

 2. 2. Grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom ambulanssjukvård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madelen Krång; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :ambulance care; experience; competence; literature review; registered nurse; ambulanssjukvård; erfarenheter; grundutbildad sjuksköterska; kompetens; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta i ambulans kräver ett öppet sinne och en bred klinisk blick samt en förmåga att kunna ta beslut i akuta situationer. Vilket kan vara en utmaning för en grundutbildad sjuksköterska att utföra en patientsäker vård då grundutbildningen inte motsvarar de höga förväntningarna i ambulanssjukvården. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Adolfsson; Mathilda Viding; [2019]
  Nyckelord :lidande; psykisk ohälsa; sjuksköterska; attityder; kunskap; samsjuklighet;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar i samhället och allt fler sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa oavsett inom vilken vårdform de arbetar. Samsjukligheten mellan psykisk och somatisk sjukdom gör att allt fler patienter med psykisk ohälsa behöver vård på somatiska avdelningar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Olsson; Linnéa Tranevall; [2019]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Intimate partner violence; Nurse; Erfarenheter; Sjuksköterska; Våld i nära relationer; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna som leder till att offrets välbefinnande hotas. Detta kan drabba både kvinnor och män, trots detta är det oftast kvinnor som utsätts för systematiskt våld där män är förövare. LÄS MER