Sökning: "Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad vid tvångsvård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad vid tvångsvård.

 1. 1. Livet som ohälsa eller hälsa - patientens upplevelse av sjuksköterskans vårdande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Miriam Brännström; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; Psykisk funktionsnedsättning; Schizofreni; Bipolär sjukdom; Upplevelse; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för människors lika värde. Sjuksköterskans omvårdnad är till för att lindra symptom och att patienten skall fungera i vardagen. Patienter med allvarlig psykisk ohälsa avlider i genomsnitt 20 år tidigare än övriga befolkningen, de avlider ofta av behandlingsbar fysisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Övergrepp som omvårdnad : sjuksköterskors upplevelse av att utföra särskilda tvångsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Grabovich; Cecilia Malmquist; [2014]
  Nyckelord :Psykiatri; Sjuksköterska; Tvångsvård; Slutenvård; Upplevelser; Övergrepp;

  Sammanfattning : BakgrundTio till trettio procent av befolkningen kommer att vid ett eller flera tillfällen i sitt liv uppleva psykiska problem som kräver intervention av sjukvården. Inom sluten psykiatrisk vård tillämpas i vissa situationer särskilda tvångsåtgärder i enlighet med lagen ompsykiatrisk tvångsvård. LÄS MER